PUE ZUS

PUE ZUS

Pomoc techniczna dotycząca nowej platformy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nazwie „Platforma Usług Elektronicznych”. Dział zawiera szereg informacji na temat zakładania kont z profilem komornika sądowego umożliwiających przekazywanie drogą elektroniczną wniosków ZUS-EKS.

Dział ten zawiera dwie sekcje:

  • Pytania i odpowiedzi - lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi opisujących problemy, z którymi się można spotkać podczas rejestracji konta lub wysyłania wniosków ZUS-EKS
  • Artykuły i dokumenty – sekcja zawierająca dokumenty w formie instrukcji udostępnionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu rozjaśnienia zasad działania aplikacji portalowej

Poniżej znajduje się lista pytań

Pokaż wszystkie / Ukryj wszystkie

Wybierz moduł:

Zakładanie kont z profilem komornika sądowego

Ostatniego dnia września 2012 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłączył „Elektroniczny Urząd Podawczy” (EUP). W jaki sposób w chwili obecnej możliwe jest przekazywanie wniosków ZUS-EKS drogą elektroniczną?

Wnioski ZUS-EKS mogą zostać przesłane w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą „Platformy Usług Elektronicznych” (PUE) dostępnej pod adresem http://pue.zus.pl.

Czy do przekazywania wniosków ZUS-EKS wymagane jest założenie konta na „Platformie Usług Elektronicznych” ?

Tak. Przesyłanie wniosków ZUS-EKS wymaga założonego i aktywnego konta na „Platformie Usług Elektronicznych” z przypisanym profilem komornika sądowego lub powiązane z kontem komornika sądowego konto asesora komorniczego.

Kto może założyć konto z profilem komornika sądowego na „Platformie Usług Elektronicznych” ?

Konto może zostać założone dla każdego czynnego komornika sądowego, który został wprowadzony do systemu Elektronicznej Ewidencji Komorników Sądowych, dla którego został odnotowany numer NIP. System ten prowadzony jest przez pracowników odpowiednich Izb Komorniczych.

W jaki sposób można założyć konto na „Platformie Usług Elektronicznych” z profilem komornika sądowego?

Konto może zostać założone za pomocą przycisku „Zarejestruj profil” dostępnego na stronie głównej platformy (http://pue.zus.pl). Założenie konta wymaga akceptacji regulaminu oraz potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o jego założenie wraz z potwierdzeniem faktu bycia komornikiem sądowym. Potwierdzenie tożsamości oraz statusu komornika sądowego jest możliwe na trzy sposoby:

  • potwierdzenie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego wydanego w ramach akcji Krajowej Rady Komorniczej zawierającego w certyfikacie następujące informacje – nazwa powszechna („imię i nazwisko; komornik sądowy” lub „imię i nazwisko; asesor komorniczy”) oraz organizacja („Krajowa Rada Komornicza”) – dla konta zostaje przypisany dodatkowo profil komornika sądowego – opcja „Rejestruj profil” | „Zaufaj certyfikatem kwalifikowanym”
  • potwierdzenie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, który nie został wydany w ramach akcji Krajowej Rady Komorniczej – w takim przypadku konto może zostać założone bez profilu komornika sądowego, więc wymagane jest dodatkowe potwierdzenie w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zalecane oddziały oraz inspektoraty, rzadziej biura terenowo) statusu komornika sądowego – opcja „Rejestruj profil” | „Zaufaj certyfikatem kwalifikowanym”
  • założenie konta bez potwierdzania tożsamości oraz statusu komornika sądowego – wymagane jest potwierdzenie w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych osobowych oraz statusu komornika sądowego – opcja „Rejestruj profil” | „Niezaufany”

W jakich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może zostać potwierdzona tożsamość oraz status komornika sądowego ?

Potwierdzenie tożsamości oraz statusu komornika sądowego może się odbyć w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże polecane są przede wszystkim oddziały oraz inspektoraty jako te, które posiadają najbardziej zaawansowaną infrastrukturę, dzięki czemu możliwa jest szybsza obsługa interesanta, niż w przypadku biur terenowych.

Jaki dokument należy przedstawić w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby do konta został przypisany profil komornika sądowego umożliwiający przekazywanie wniosków ZUS-EKS w formie elektronicznej ?

Dokumentem potwierdzającym status komornika sądowego, który należy przedstawić w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest identyfikator komorniczy.

Przekazywanie wniosków ZUS-EKS

W jaki sposób można przekazać wnioski ZUS-EKS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ?

Wnioski ZUS-EKS mogą zostać wprowadzane do systemu na dwa sposoby:

  • poprzez ręczne wprowadzenia danych na formularzu ZUS-EKS dostępnym po zalogowaniu na „Platformie Usług Elektronicznych” w sekcji „Profil komornika”
  • poprzez import wniosków z plików XML w formacie zgodnym z „Platformą Usług Elektronicznych”

Każdy wniosek ZUS-EKS musi zostać podpisany na platformie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Czy istnieje możliwość wczytania i podpisania wielu plików XML jednocześnie ?

Tak. „Platforma Usług Elektronicznych” umożliwia wczytanie oraz podpisanie wielu plików XML jednocześnie. W pierwszym kroku wszystkie wybrane przez użytkownika pliki XML zostają wczytane do grupy „Zleceń”, aby w kolejnym zostały podpisane. Złożenie podpisu elektronicznego jest możliwe na wszystkich wnioskach, które zostały zaznaczone na liście. Portal zapamiętuje zaznaczone pozycje na kolejnych podstronach zawierających wnioski.

Czy jest możliwe przekazywanie wniosków ZUS-EKS bezpośrednio z aplikacji kancelaryjnych ?

W chwili obecnej trwają prace integracyjne aplikacji kancelaryjnych z systemem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na chwilę obecną istnieje jedynie możliwość wyeksportowania wniosków ZUS-EKS do plików XML, które mogą zostać wczytane przy użyciu profilu komornika sądowego na „Platformie Usług Elektronicznych”.

Próba złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego na wniosku o założenie konta lub wniosku ZUS-EKS kończy się niepowodzeniem. Co jest przyczyną ?

Do poprawnego funkcjonowania apletu przeznaczonego do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego wymagana jest instalacja środowiska uruchomieniowego Java w wersji co najmniej 6 update 12. Dodatkowo należy sprawdzić czy do stanowiska, na którym składany jest podpisany elektroniczny zostały podłączone dwa czytniki kart kryptograficznych. Jeśli tak należy odłączyć jeden oraz ponowić próbę złożenia podpisu elektronicznego.